Geen van de andere Poolste steden kan er op bogen ouder te zijn dan Kalisz. De eerste dokumenten zijn 1800 jaar oud. In de 2e eeuw beschrijft de griekse aardrijkskundige Claudius Ptolemeus in zijn "Aardrijkskundig Overzicht" specifiek een stad Calisia, en deze stad wordt verbonden met het Kalisz van heden.

In de tijd van het Romeinse Rijk was er een handelsroute via Kalisz, die het Romeinse Rijk verbondt met de Oostzeekust; het was toen echter al een geetableerde handelsplaats, waar de Romeinse kooplieden overnachtten onderweg naar het Noorden, om Baltisch barnsteen te kopen. De sporen die je vandaag nog in en rond Kalisz kunt vinden, wijzen er op dat de stad nog ouder is als wat er uit de dokumenten blijkt. De sporen bewijzen dat de plaats de laatste 10.000 jaar konstant bewoont is geweest.

In de loop der jaren is de stad geplaagd geweest door pest, watersnoden, branden en oorlogsgeweld; maar de stad is er altijd weer sterker bovenop gekomen. In de 11e en 12e eeuw was Kalisz een ommuurde stad, in de 13e eeuw werd de stad hoofdstad van een hertogdom en is sinds de 15e eeuw een provinciehoofdstad. De stad wordt vaak genoemd samen met Krakow, Poznan, Gdansk en Lvov. Gedurende de eerste Pruissische overval en het Groothertogdom van Warszawa, was Kalisz een departementshoofdstad; in het Kongressionele Poolse Koninkrijk (gedurende de Russische overval), was de stad provinciehoofdstad en sinds 1837 gouver-nementshoofdstad. Na de eerste wereldoorlog, werd Kalisz hoofdstad van het administrative distrikt en van 1975 tot 1999 weer provinciehoofdstad.

De honderden jaren oude traditie van openheid en gastvrijheid is een kenmerk van Kalisz, wat het samenwerken met anderen vergemakkelijkt. Er zijn vele kontakten tussen schoolkinderen, muziekbeoefenaars, dokters, leraren, officieren, brandweerlieden, politieagenten, postzegelverzamelaars en zakenlieden. Kalisz heeft vele partnersteden: Hautmont in Frankrijk (sinds 1958), Heerhugowaard in Nederland, Erfurt en Hamm in Duitsland, Kamieniec Podolski in de Ukraine, Preston en Southampton in Groot-Brittannie, Adria in Italie, Martin in Slowakijke en Tongeren en La Louviere in Belgie.

Belangrijke monumenten: