Serwis obecny w sieci od 1996 roku! Bogaty zbiór unikalnych zdjęć i grafik Kalisza! Historia miasta od dziejów prastarych po II wojnę światową! Opisy obiektów architektonicznych oraz życia w dawnym Kaliszu! Kronika ważnych wydarzeń historycznych! Najstarsze zachowane plany miasta on-line! Czytelnia starych książek on-line! Skrócona historia miasta w 17 wersjach językowych!

Zabytki
Trybunał

W roku 1820 wykupiono część gruntów zwanych ogrodem spacerowym i mimo występującej tu wody podskórnej wystawiono z funduszów depozytowych piękny i reprezentacyjny gmach Trybunału wg projektu Sylwestra Szpilowskiego, który pełni swą rolę do dnia dzisiejszego jako Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy. Pod godłem sprawiedliwości umieszczono napis: "Suum Cuique", co można przetłumaczyć jako "Każdemu to, co mu się należy".

W 1876 dobudowano dwa krótkie skrzydła od podwórza i przebudowano część wnętrz. Kondygnacje oddzielone są gzymsami kordonowymi, natomiast elewacje zwieńczone belkowaniem z gzymsem kroksztynkowym i ażurową balustradą kryjącą dach. Na osi fasady umieszczono dwupiętrowy portyk o wysokim cokole i czterech parach kolumn, dźwigających belkowanie i trójkątny fronton. W cokole portyku znajduje się portal z nadprożem wspartym na konsolkach, nad nimi znajduje się balkonik z balustradką.

W niektórych pomieszczeniach zachowała się do dnia dzisiejszego klasycystyczna stolarka.

W opracowaniu wykorzystano fragmenty książki
"Katalog zabytków sztuki" tom V woj. poznańskie, Warszawa 1960
T.Ruszczyńska, A.Sławska