Ingen annen by i Polen kan prale av eldre skriftkilder som går så langt som 1800 år tilbake i tiden. I det 2 århundre e. Kr. nevnte den greske geografen Klaudius Ptolomues i sin ”Geografiskisse” tydelig et sted Kalisia, som i dag regnes for Kalisz.

I oldtiden gikk den kjente ravrute som forbandt Romerike med Østersjøen gjennom Kalisz. Allerede da var Kalisz en handelsboplass, en rasteplass for romerske kjøpmenn som reiste nord mot Østersjøen for å søke rav. Beboelsesspor på området til dagens Kalisz er betydelig eldre enn Ptolomeuss dokument indikerer. Arkeologiske undersøkelser bekrefter at sporene stammer fra det 8. tusenåret f. Kr. og at byen kontinuerlig har vært bebodd like siden.

Historien har ikke skånet Kalisz for pest, atskillige branner, oversvømmelser og krig. Ikke desto mindre reiste den seg etter hver motgang og kom til å stå sterkere i forhold til omverden. Byens posisjon vokste stadig sterkere med tiden. I det 11. og 12. århundre fungerte Kalisz som et fogdeslott, i det 13.århundre ble byen erklært hovedstad i et hertugdømme, og siden det 15. århundre har byen vært hovedstad i provinsen. På den tiden sto Kalisz i samme rad med slike byer som Krakow, Poznan, Gdansk og Lvov. Under den første prøyssiske anneksjonen og ”det store Warszawa hertugdømme” var Kalisz departementets hovedstad. Under Kongerike Kongressen, allerede under den russiske anneksjonen, var byen hovedstad i provinsen, og siden 1837 hovedstad for Guberniya. Etter den 1. verdenskrig fungerte Kalisz som hovedstad for et mindre administrativt distrikt, og i 1975 (inntil 1999) ble den igjen hovedstaden i provinsen.

Åpenhet og gjestefrihet som er blitt byens mange århundrers gamle tradisjoner, forenkler det brede samarbeidet med utlandet og førte til at atskillige kontakter blant skoleelever, musikere, leger, lærere, kontorister, brannmenn, politibetjenter, filatelister og forretningsfolk er blitt oppnådd. Kalisz har flere vennskapsbyer, de viktigste er: Hautmont i Frankrike (siden 1958), Heerhugowaard i Nederland, Erfurt og Hamm i Tyskland, Kamieniec Podolski i Ukraine, Preston i Southampton i Storbritannia, Adria i Italia, Martin i Slovakia og Tongeren og La Louviere i Belgia.

Viktigere minnesmerker: