Serwis obecny w sieci od 1996 roku! Bogaty zbiór unikalnych zdjęć i grafik Kalisza! Historia miasta od dziejów prastarych po II wojnę światową! Opisy obiektów architektonicznych oraz życia w dawnym Kaliszu! Kronika ważnych wydarzeń historycznych! Najstarsze zachowane plany miasta on-line! Czytelnia starych książek on-line! Skrócona historia miasta w 17 wersjach językowych!

Zabytki
Kościół poreformacki (obecnie ss. Nazaretanek)

Obecny murowany kościół i klasztor wzniesiony został w latach 1665-1673. Kościół pw. św.św. Józefa i Piotra z Alkantary to jednonawowa barokowa świątynia. Trójosiowa fasada północna kryje we wnękach rzeźby z 1758 roku przedstawiające św. św. Piotra z Alkantary i Antoniego z Dzieciątkiem. Prezbiterium ma sklepienie kolebkowo-krzyżowe, nawa - kolebkowe z lunetami, a wnętrze kościoła jednolity rokokowy wystrój. XVIII-wieczny ołtarz główny, pięć ołtarzy bocznych, ambona, konfesjonały i ławki pochodzą z warsztatu snycerza Józefa Eglauera. W jednym z bocznych ołtarzy znajduje się kopia obrazu przedstawiającego Adorację Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Paschalisa de Baylon, patrona Kalisza, na tle panoramy miasta. Autorem oryginału z 1715 roku był utalentowany reformata Bonifacy Jatkowski. Kopię obrazu przypisuje się równie wybitnemu malarzowi Józefowi Balukiewiczowi. Warto dobrze się przyjrzeć umieszczonej w tle obrazu panoramie Kalisza, najstarsza to bowiem z uwiecznionych panoram nadprośniańskiego grodu.

Od wschodu do nawy przybudowano w latach 1728-31 tzw. Kaplicę Żołnierską. W końcu XIX w. Józef Balukiewicz ozdobił kaplicę polichromią. Na cmentarzu przykościelnym, z fundacji Jana Kierzyńskiego - starosty stawiszyńskiego i Marcjana Węgierskiego - miecznika wschowskiego, wzniesiona została w latach 1717-1736 murowana kapliczka św. Jana Nepomucena. Klasztor poreformacki jest barokowy, założony wokół prostokątnego wirydarza. Po powstaniu styczniowym (1864) nastąpiła kasata zakonu ojcu reformatorów.

Podczas pogromu Kalisza w 1914 roku kościół podzielił los miasta - został zniszczony. Zespół klasztorny, odbudowany w latach 1919-1921, objęły ss. Nazaretanki.

Anna Woźniak