Serwis obecny w sieci od 1996 roku! Bogaty zbiór unikalnych zdjęć i grafik Kalisza! Historia miasta od dziejów prastarych po II wojnę światową! Opisy obiektów architektonicznych oraz życia w dawnym Kaliszu! Kronika ważnych wydarzeń historycznych! Najstarsze zachowane plany miasta on-line! Czytelnia starych książek on-line! Skrócona historia miasta w 17 wersjach językowych!

Tego już nie ma
Kościół pw. św. Pawła

Zobacz również:

W okresie rozbicia dzielnicowego nadprośniański gród wraz z rozlokowanymi wokół niego osadami często przechodził z rąk do rąk, bowiem jego kluczową rolę w tej części Wielkopolski wykorzystywali do realizacji swych celów różni książęta. Kilkakrotnie pełnił on nawet funkcję stolicy czasowo istniejących księstw. Z tego też okresu pochodzą pozostałości romańskiej kolegiaty p.w. św. Pawła, wzniesionej około 1155 r. z fundacji księcia Mieszka III Starego. Podczas prac wykopaliskowych nie tylko zbadano relikty tej świątyni, ale odkryto także domniemany grób Mieszka III, pochowanego w niej w 1202 r. oraz jego syna Mieszka Mieszkowica, zmarłego 9 lat wcześniej (w 1193 r.). Natrafiono również na ślady najstarszego, drewnianego, jednonawowego kościoła kaliskiego, pochodzącego z początków XI w. Świątynia ta stanowi jeden z nielicznych obiektów tego typu odkrytych dotychczas w Polsce.

Z osobą fundatora wspomnianej kolegiaty wiąże się także przechowywana w skarbcu miejscowej bazyliki p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tzw. patena kaliska, którą podarował on - zapewne wraz z nie zachowanym do naszych czasów kielichem - pobliskiemu klasztorowi cystersów w Lądzie.

Jerzy Aleksander Splitt